Ny bybru er bra, men utfordrene

En by trenger et livskraftig sentrum. Vi folkevalgte i Drammen har derfor et stort og bankende hjerte for sentrum og sentrumslivet i byen. Det var også bakgrunnen for at kommunen allerede i 1992, sammen med næringslivet, etablerte Byen Vår Drammen. Det er et selskap for å skape liv og aktivitet – og først og fremst i sentrum. Mye har vært gjort for å vitalisere sentrumslivet, vi har vellykkede festivaler, den årlige skisprinten og en rekke andre arrangementer som trekker folk til byen.

Men vi har også utfordringer, spesielt når sentrumsområder vedlikeholdes eller utvikles. Det ble sist aktualisert i forbindelse med byggingen av nytt kollektivknutepunkt på Bragernes og oppgraderingen av sentrumsgater. Det var også krevende, da vi oppgraderte torget i 2003. Det var krevende, da vi åpnet tunellen på Bragernes og stengte Engene for oppgradering på samme tid. Gjennomførte Veipakke Drammen på 2000-tallet. Da vi oppgraderte torget på Strømsø i 2010. Eller bygget ny Bj. Bjørnsonsgate nylig. I flere av disse prosjektene var det store diskusjoner og misnøye før og i gjennomføringsfasen. Men se hvor mye positivt det har gitt og gir til byen. Oppgradering smerter, men vi må fortsette å ta djerve politiske beslutninger for å oppgradere samt utvikle neste generasjons Drammen. Vi må også evaluere og justere, når det er nødvendig.

Nå står bysamfunnet overfor nok en stor utfordring, Bybrua!

De fleste er nå kjent med at Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru på samme sted. Bakgrunnen for det er at jernbanestasjonen i Drammen skal bygges om, som en del av InterCity-satsingen. I den forbindelse skal antall spor økes, sporene heves og avstanden mellom bru og ledninger økes. Derfor må den delen av Bybrua, som går over skinnegangen på Strømsø, rives og erstattes med ny bru. Det er BaneNor som har ansvaret for dette og som bestemmer tempo.

Dagens bybru sto ferdig i 1936 og var da dimensjonert for å vare i 50 år. Takket være diverse utbedringer gjennom årene står den fremdeles, etter 83 år. Bystyret har vedtatt å bygge en helt ny bru, når BaneNor allikevel skal skifte ut den delen som ligger på Strømsø-siden. Disse arbeidene vil mest sannsynlig starte på forsommeren 2022 og være ferdig sommeren 2025 med en anleggstid på tre år. Drammen kommunes andel av kostnadene ved å bygge ny bru er anslått til rundt 500 millioner kroner, inkludert mva, men det anslaget er usikkert så tidlig i prosessen. Jernbanen skal selvfølgelig betale sin andel.

Dette er en stor investering for Drammen kommune, og det kunne vært fristende å skyve på kommunens del av prosjektet. Det å legge opp til to byggeperioder ville vært enda mer krevende.


Drammen er i ferd med å etablere en ny kommune sammen med Svelvik og Nedre Eiker. Siden byggingen av ny bru ligger litt frem i tid er det den nye kommunen som skal foreta investeringen. Vi har derfor løftet brusaken inn i fellesnemnda for de tre kommunene, som eneste investeringssak fra Drammen. Det for å sikre oss at dette er et tiltak som er godt forankret i nye Drammen.

Byen Vår Drammen og Næringsforeningen i Drammensregionen har her i avisen gitt utrykk for bekymring for at stengningen av Bybrua vil kunne få alvorlige trafikale konsekvenser. Jeg forstår deres bekymring og deler den. Det vil bli svært krevende for byen at denne hovedpulsåren er ute av drift i rundt tre år. Dette er bystyret godt kjent med og har gjort vedtak om at rådmannen skal utrede en rekke mulige kompenserende tiltak, først og fremst for myke trafikanter. Vi har til og med ment at radikale og innovative tiltak må vurderes.

Så langt har utredning vist at det vil kunne være mulig å bygge en midlertidig gang- og sykkelbru innenfor en kostnadsramme på rundt 80 millioner kroner, som fjernes etter 3 år. Jeg håper vi kan få innspill på rimeligere løsninger, slik at det kan settes opp en midlertidig gang- og sykkelbru i den perioden bybrua er nede. Det hadde vært det beste.


Av andre kompenserende tiltak som nå utredes er:

  • Ferge som en midlertidig eller varig løsning for gående og syklende
  • Sirkelbuss for ruten Strømsø torg – Holmenbrua – Bragernes torg – Øvre Sund bru – Strømsø torg
  • Shuttlebuss mellom Strømsø torg og Bragernes Torg
  • Hvordan dagens bruer, Ypsilon, Strømsø/Holmen og Øvre sund kan brukes.

Bystyret har ikke trukket noen konklusjon med hensyn til hvilke kompenserende tiltak som skal iverksettes. Vi har skissert en rekke mulige alternativer, men denne listen er ikke uttømmende. Vi er åpne for andre radikale og innovative løsninger, og gode ideer vil bli vurdert fortløpende. Endelig avgjørelse, i forhold til tiltak, vil skje før sommeren om forhandlingene med BaneNor blir ferdig. Det er deres prosjekt som i første rekke bestemmer tempo, med derpåfølgende behov for kompenserende tiltak.

Anleggsperioden vil bli svært krevende for bysamfunnet, men vi har litt tid til å få gode kompenserende tiltak på plass før anleggsperioden begynner. Jeg mener at man heller skal ta litt for mye i enn litt for lite. Fordi bybrua er så viktig. Med alt det pågangsmot og all den kreativitet som finnes i Drammen, håper jeg på at vi sammen skal finne de gode løsningene på denne utfordringen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s