Tilrettelegging for vekst i Drammen

Når Drammens Tidendenes ansvarlige redaktør mener at «det er urovekkende at Drammens ordfører bruker energi på å tilsløre sannheten fremfor å fortelle hvordan vi skal løse en av Drammens virkelig store utfordringer», og likeledes at «Det er med all mulig respekt å melde tøys med tall Opdal Hansen driver med», da er det smart først … Fortsett Tilrettelegging for vekst i Drammen

1000 gratis parkeringsplasser allerede til julehandelen

Jeg har i dag hatt kontakt med alle partene i flertallet som sto sammen om å innføre ny parkeringsstrategi for å legge til rette for gratis parkering i kommunens tre parkeringshus allerede fra og med lørdag 1. desember. Det bør skje gjennom forslag til 2. tertial, som skal bystyrebehandles 30. oktober. Det er to grunner … Fortsett 1000 gratis parkeringsplasser allerede til julehandelen

Vi tilbyr 1000 gratis parkeringsplasser!

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti samt uavhengige representanter Gilani og Brown vil styrke sentrum og lytte til folket. Vi tilbyr 1000 gratis parkeringsplasser i 2019! Det er kommunens ansvar å bidra til en politikk hvor sentrum styrkes. I sentrum skal parkeringstilbudet bidra til en styrking, stimulering og vitalisering av handel, service og kultur samt … Fortsett Vi tilbyr 1000 gratis parkeringsplasser!

JA til Viken

Det nye fylket Viken er en fornuftig geografisk enhet, ikke en merkelig konstruksjon, slik noen forsøker å gi inntrykk av. Det nye fylket består i hovedsak av kommuner som allerede samarbeider godt gjennom kommunesamarbeidet i Osloregionen. Kommuner som selv har søkt samarbeid i Osloregionen fordi de føler tilhørighet og felles interesser. Dette samarbeidet styrkes vesentlig … Fortsett JA til Viken