2

Det dukker stadig opp spørsmål rundt kommunereformen, som folkevalgte i Sande stiller meg. Jeg sitter ikke på fasiten på noen av spørsmålene, men jeg kan jo reflektere rundt dem for det. Er det slik at Drammen presser Sande på vanntilførsel? Selvfølgelig er det ikke slik, men i dag er Sande kunde av Glitrevannverket. Drammen er […]

Byfornyelse, omdømmerarbeid og skisprint har satt Drammen på kartet. Det er ikke lenger slik at Drammen er byen folk bare reiser gjennom. Flere og flere besøker byen på jakt etter gode opplevelser, og med god grunn. I tillegg til skisprinten er Drammen elvefestival allerede godt etablert. De senere årene har vi også kunnet glede oss […]

2

Som ordfører får jeg en del spørsmål fra innbyggere i ulike kommuner, og nå om dagen handler mange av dem om kommunereform. Hvorfor kommunereform? Nå har vi hatt dagens kommunegrenser i 50 år. Hovedspørsmålet er om vi skal møte de neste 50 årene med dagens grenser. Drammensområdet kunne hatt landets 4. eller 5. største kommune […]

Mangel på vann er årsak til kriger og fiendskap i deler av verden hvor vann er mangelvare. Vi hadde nylig et møte om kommunereformen i Nedre Eiker. Der ble det en liten meningsutveksling om vann til Sande som det kan være greit å si noe mer om. Saken fra Sandes side tror jeg er i […]

I fremtiden, de neste 10-årene, kommer ikke alt til å være som før. Tidspunktet er derfor godt til å vurdere hvordan vi skal møte fremtidens utfordringer. Kommunene i Drammensområdet er i ferd med å klargjøre hvilke forventninger vi har til en mulig ny kommune. Svelvik og Drammen er godt i gang med forberedelsene til å […]

Hvorfor er en sterk by interessant både for byen og omlandet? Jo, fordi byer har tilbud som omlandet benytter seg av og er avhengig av. Dette gjelder ikke bare shopping, kino og restauranter. Det gjelder også variasjon i arbeidsplasser og utdanning, i tillegg til økt tilbud innen helse, sosial og omsorg. Kjell Harvold, forsker ved […]

I dag legger Regjeringen forslag til endringer i inntektssystemet ut på høring. Det er et mål at kostnadsnøkkelen i inntektssystemet skal gjennomgås hvert 4.-5. år. Befolkningssammensetning, bosettingsmønster, infrastruktur og levekår i kommunene forandrer seg hele tiden. Derfor må også kostnadsnøkkelen oppdateres med jevne mellomrom. Forslaget til endringer i inntektssystemer legger opp til et godt, enklere […]