For kort tid siden ble rådmannens forslag til Drammen kommunes budsjett for 2017 offentliggjort. Det er hyggelig lesning. Stram styring over flere år sikrer at alle tjenester kan opprettholdes uten kutt neste år. Vi står foran store oppgaver og investeringer fremover som tilsier at vi fortsatt trenger god forvaltning av fellesskapets ressurser. Det budsjetteres med […]

Sande kommune kom sent inn i forhandlinger med Svelvik og Drammen. Etter deres Nei i forrige folkeavstemning har vi nå sett på Sande som en reell forhandlingspart og samarbeidspartner i reformen. De kommunene som har ønsket det har deltatt, ingen er presset, ingen er desperate. Noen av kommunene, som Sande har vært helt åpne på […]

2

Det dukker stadig opp spørsmål rundt kommunereformen, som folkevalgte i Sande stiller meg. Jeg sitter ikke på fasiten på noen av spørsmålene, men jeg kan jo reflektere rundt dem for det. Er det slik at Drammen presser Sande på vanntilførsel? Selvfølgelig er det ikke slik, men i dag er Sande kunde av Glitrevannverket. Drammen er […]