22

Få byer har fått like mye anerkjennelse som Drammen de siste årene. Byens fantastiske utvikling er blitt lagt merke til – både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et resultat av langsiktig arbeid. Jeg har vært folkevalgt i mange år og var med da vi gjennomførte kloakkrammeplanen fra 85 til 95. Etablerte elveparken etter planer fra […]

10

I forbindelse med sluttbehandlingen av Buskerudbypakke 2 kom det flere innspill, som det kan være grunn til å knytte noen kommentarer til. Jeg sikter da ikke til uenighet, men påstander som er fremmet. For å løse fremtidens transportutfordringer trenger vi den kombinasjonen av tiltak som ligger i Buskerudbypakke 2. Vi må ha god fremkommelighet på […]

3

Jon Helgheim fremmet i dag en interpellasjon om lyskrysset ved Holmenbrua. Det er Buskerud Fylkeskommune (BFK) som er gjennomføringsansvarlig av tiltaket. Det er derfor naturlig at Drammen kommune tar initiativ til et møte med BFK. Det er naturlig at også utfører av tiltaket, som er Statens Vegvesen, inviteres til et møte. Jeg fremmet følgende forslag […]

Antall ferdigstilte boliger vil variere fra år til år. 2014 var et år med lav ferdigstillelse, mens 2015 og ikke minst 2016 vil være år med høy ferdigstillelse. Nå kommer Solbakken, Bragernes Atrium, Engene 100, Falch-kvartalet, Glassmesterkvartalet, Gjerdes Handelsskole, Nøsted, Sundland, og andre prosjekter som vil bedre Drammensstatistikken. Enten det er Arbeiderparti- eller Høyrestyrte kommuner, […]

Drammens hamskifte er viden kjent, både her til lands og internasjonalt. Over flere tiår har det vært investert milliardbeløp i byen, til rensing av elven, opparbeidelse av elvebreddene, opprusting av viktige byrom og vitalisering av sentrum. Drammen har fått flere innbyggere, økt aktivitet, bedre omdømme og et langt mer levende byliv. Dette har byen høstet […]

Ja takk, begge deler. Da vi i sin tid vedtok reguleringsplanen for Grønland ble det lagt til rette for at minner fra papirindustrien ble bevart. >Fyrkjelen og siloene, veggen fra Hollenderiet rammer inn torget. Miksen mellom nytt og gammelt finner du i Grønland 60, hvor vi i dag finner Kulturadministrasjonen, Union Scene og mye annet. […]

Det er veldig hyggelig at et miljøanlegg i Drammen får pris. Star Refrigeratiun i Glasgow mottok Ritting Award under International Heat Pump Conference i Montreal for «Verdens største 90 graders ammoniakk fjernvarmeanlegg» med null GWP i Drammen. Dr. A. Pearson i Star Refrigeration mottok prisen for det innovative forsknings- og utviklingsarbeidet på anlegget i Drammen. […]