Regjeringen har nå offentliggjort Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Nå vet vi hvilken samferdselspolitikk som legges til grunn og hvilke tiltak regjeringen ønsker å prioritere de kommende årene. Når NTP er behandlet i Stortinget må vi følge de vedtak som gjøres der. I Buskerudbypakke2 ble det lagt til grunn at staten skulle fullfinansiere ny Holmenbru og […]

4

Hva bør vi gjøre for å bedre luftkvaliteten i Drammen? Det er ikke tilfredsstillende at vi ofte måler faretruende konsentrasjoner av luftforurensning. Drammen kommune hadde en kortvarig panteordning høsten 2002 med refusjon av 250 kr pr dekk for hvert piggdekk, som ble byttet til piggfritt dekk. Piggfriandelen økte noe det året, men ikke like mye […]

22

Få byer har fått like mye anerkjennelse som Drammen de siste årene. Byens fantastiske utvikling er blitt lagt merke til – både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et resultat av langsiktig arbeid. Jeg har vært folkevalgt i mange år og var med da vi gjennomførte kloakkrammeplanen fra 85 til 95. Etablerte elveparken etter planer fra […]